WIREKAPNING.SE


Start    Metod    Förutsättningar    Kunder    Bilder    KontaktKUNDER
Våra kunder finns inom rivnings-, återvinning och skrotningsbranschen. Även företag inom pappers-, massa- och kemisk tillverkningsindustri, mekaniska verkstäder och gjutgodstillverkare använder våra tjänster.

Inom byggbranschen finns många beställare där kraftiga betongkonstruktioner skall rivas på ett försiktigt sätt. Wire kapar broar, maskinfundament, skorstenar och övriga objekt där konventionell kapning med sågklinga är omöjlig.