WIREKAPNING.SE


Start    Metod    Förutsättningar    Kunder    Bilder    KontaktSTARTVi kapar "svåra" material och i de grövsta dimensionerna!Välkommen till wirekapning.se!

Vi utför kapning i de flesta stålmaterial när konventionell demontering/rivning inte räcker till.

Metoden passar bäst där en demontering av t.ex. valsar, balkar, värmeväxlare eller rörledningar ej tillåter värme- eller rökutveckling, t.ex. i offshore-, kärnkraft-, papper- eller kemisk processindustri.

När alternativen är skärbrännare eller s.k. lansning, är vår metod en mycket bra lösning. Vi vet att det inte alltid går att använda öppen låga på arbetsplatser där brandfaran eller explosionsrisken är stor och hänsyn måste visas till omgivningen. Att såga med diamantwire är bra ur många synvinklar; ingen rök eller övriga utsläpp av miljöpåverkande ämnen, inga gnistor, låg ljudnivå, mycket snabb avverkning, säkra arbetsplatser. Endast fantasin sätter gränser för vad och vart vi ska kapa!