WIREKAPNING.SE


Start    Metod    Förutsättningar    Kunder    Bilder    KontaktFÖRUTSÄTTNINGAR
Objektet som skall kapas måste vara förankrat (beroende på egenvikt) och vila säkert på stabilt upplag.

I känsligare miljöer tas vattnet tillvara av våtdammsugar. Arbetsplatsen spärras givetvis av för att förhindra ev. olyckor.

Vi kapar material av stål, de flesta legeringar och betong där all slags armering kapas.

Inga dimensioner är för stora då begränsningen ligger på wirelängden, alltså kan MYCKET stora objekt kapas.